Eksempel 5: Da skatteministeren tog glæderne på forskud

Problemet ved at beskrive virkningerne af en lov, der ikke har nået at virke et stykke tid er, at kritik af loven afvises med, at det først er, når der er dannet en egentlig praksis, at man kan få overblik over lovens virkninger.

Men sådan er det tilsyneladende ikke i den sag, der opstod, da journalist Christian Grønning fra TV2/Nyhederne begærede aktindsigt hos SKAT i en ledende skattemedarbejders tjenesterejser.

For skatteminister Troels Lund Poulsen ser ud til at tage forskud på glæderne i forslaget om, at ministerbetjening skal undtages fra aktindsigt. Med den begrundelse, at SKAT arbejder på en redegørelse til skatteministeren, afviser han at give aktindsigt i sagen. Først når skatteministeren har fået redegørelsen og sendt den videre til Folketinget, vil oplysningerne blive frigivet.

Så her har vi et eksempel, der handler om ministerbetjening – oven i købet før begrebet er gennemført ved lov. Spørgsmålet er, om det så også er ministerbetjening efter udkastet til den nye offentlighedslov.

Sagsforløb

En sag, der startede 12 år tidligere

I 1998 fik daværende justitsminister Frank Jensen til offentlige ansattes store glæde og mod pressens skarpe protester ændret offentlighedsloven. Der blev sat grænser for de oplysninger om offentlige ansatte, man kan få aktindsigt i.

Det blev dog ikke en total lukning til personalemapperne i det offentlige, der blev gennemført. Man skulle dog stadig have adgang til

oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.

Hvis der er tale om chefer, har man også adgang til

oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover,

som det lidt knudret udtrykkes i loven. Men det sidste begrænses dog til to år efter en beslutning om advarsler og andre reaktioner (§2, stk. 3).

Det er en ret enkel paragraf, der normalt ikke volder de store vanskeligheder, og da sagen med SKAT startede, havde TV2/Nyhederne erfaring fra andre sager, hvor der uden store vanskeligheder og lange behandlingstider var givet oplysninger efter bestemmelsen.

Den 26. april 2010 anmodede tv-stationen pr. e-mail om aktindsigt i løn- og personaleforhold for en af SKATs chefer. Det understreges, at tjenesterejser er inkluderet i anmodningen, der også omfatter bilag for repræsentationer, som den pågældende chef har afholdt i en nærmere bestemt periode.

Alt ser ud til at gå normalt. Dagen efter bekræftes modtagelse af anmodningen pr. e-mail. Fire dage senere meddeler SKAT, at sagsbehandlingstiden udvides med 14 dage som følge af påske og materialets omfang. Det tilføjes, at materialet vil blive fremsendt senest den 16. april.

Den 15. april kommer der besked fra SKAT om, at leveringsfristen udskydes til

sidste halvdel af maj måned,

og det får TV2-journalisten til at tage telefonisk kontakt med den relevante kontorchef i SKAT.

15. april 2010 omkring klokken 17 kontakter Christian Grønning kontorchef (…) med henblik på at søge et kompromis, herunder at få noget af materialet udleveret. Blandt andet efterspørger Christian Grønning en journaloversigt og foreslår at SKAT fremsender udskrifter fra tjenesterejsesystemet i oversigtsform – hvorefter TV2/Nyhederne efterfølgende vil søge om detaljeret aktindsigt i de sager, som har konkret interesse. Samtidig foreslår Christian Grønning, at Skatteministeriet fremsender en del af materialet først, og så fremsender resten på et senere tidspunkt. Reaktionen fra kontorchef (…) var: ”vi vender tilbage”.

Sådan beskrives forløbet, da TV2/Nyhederne senere klager til Ombudsmanden.

Det handler om ministerbetjening

14 dage senere ringer kontorchefen til journalisten med besked om, at SKAT ikke kan sende det materiale, som TV2/Nyhederne har foreslået – hverken noget af materialet eller en oversigt med tjenesterejser og repræsentation. Ifølge TV2/Nyhedernes klage til ombudsmanden siger kontorchefen:

Årsagen til dette, oplyste han, var den store bevågenhed som netop disse sager pt. havde hos ministeren, og det faktum at man netop nu arbejdede på en redegørelse til ministeren om rejse- og repræsentationsudgifter for alle ledere i SKAT over lønramme 37.

Den besked rejser et spørgsmål, som journalisten ifølge klagen stiller til kontorchefen:

Direkte adspurgt om TV2/Nyhederne først kunne forvente materialet efter at ministeren har afleveret sin redegørelse, svarede (…), at ”det kan du sagtens risikere”.

Derefter sker der intet før den 2. juni.

Den dag modtager redaktionen næsten alle de oplysninger, den har ret til at få aktindsigt i efter offentlighedsloven (§ 2, stk. 3). Der er dog én væsentlig undtagelse – de ønskede oplysninger om den pågældende chefs tjenesterejser er ikke med. SKAT begrunder udeladelsen med henvisning til en bestemmelse, der må siges at være rimelig belastende for den pågældende chef – nemlig bestemmelsen, der begrænser aktindsigten i det omfang

det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til (…) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffefuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning (§ 13, stk. 1, nr. 3).

Sådan oplyser SKAT i virkeligheden et nyhedsmedie om, at den pågældende chef er impliceret i noget, der i bedste fald er et disciplinært og i værste fald et strafferetligt anliggende. Men det fremgår ikke, at en sådan sag rent faktisk foregår, eller hvad det nærmere bestemt er for væsentlige hensyn, der skal beskyttes.

Derefter klager TV2/Nyhederne til Ombudsmanden, der endnu ikke har færdigbehandlet sagen 3½ måned efter, at klagen blev afsendt – altså i skrivende stund.

På forespørgsel fra TV2/Nyhederne meddeler SKAT den 30. august – 5 måneder efter modtagelse af anmodningen om aktindsigt – at der ikke kommer mere.

Samtidig gives der en væsentlig oplysning: Det er faktisk ikke SKAT, som TV2/Nyhederne er oppe at slås med – det er skatteminister Troels Lund Poulsen og hans ministerielle embedsmænd, der har lukket for det, som Offentlighedskommissionen i sin betænkning omtaler som ”standardprægede” oplysninger. I svaret fra SKAT står:

Skatteministeriet fastholder sin afgørelse.

Det betyder, at din anmodning om aktindsigt idirektør (…) tjenesterejser fra 1. januar 2006 og frem til dags dato bilag for repræsentationsudgifter afholdt af direktør (…) i samme periode ikke vil blive givet, før end redegørelsen til Folketinget er afgivet.

Med andre ord – skatteministeren har behandlet redegørelsen, som om den var ministerbetjening, og har lukket af for en bestemmelse, der hvert eneste år bruges i adskillige sager uden de store vanskeligheder.

Vurdering

Forvaltningschefen på banen

I ovenstående sag er der selvfølgelig det politiske indhold, at ministeren har en politisk interesse i, at han og hans ansvarsområde ikke tager sig for tåbeligt ud. Men derudover handler den om ministerens ansvar som forvaltningschef for bl.a. SKAT.

Når vi tjekker de kattelemme, der er indrettet i lovudkastet, kan vi derfor konstatere, at forvaltningslemmen står åben. Denne sag angår ministeren som forvaltningschef.

Og derfor bør der også efter offentlighedskommissionens udkast gives aktindsigt i sagen. Den er ikke omfattet af ministerbetjeningen.

Som eksempel på, hvordan ministerbetjening kan risikere at blive brugt, i det mindste indtil en klar ombudsmandspraksis er skabt, er sagen om skatteministerens afslag på aktindsigt derfor en glimrende illustration på, at ministerens aktivitet og behov helliggøres og skubbes foran andre hensyn.

Først lidt forhaling, så en henvisning til ministerbetjeningen. Derpå et tidrøvende juridisk tovtrækkeri, om det i virkeligheden er politik eller ikke – hvorefter det hele ender hos Ombudsmanden.

Man kan sige, at som eksempel på regelret ministerbetjening er sagen ikke særlig god. Men som eksempel på, hvad ministerbetjeningen kan blive brugt til, er den meget illustrativ.

Sidste nyt

Netop da denne bog skulle gå i trykken, meddelte SKAT Om­buds­manden, at sagen vil blive genovervejet og genoptaget.

Virkningen er, at Ombudsmanden stopper sin behandling, mens SKAT og Skatteministeriet efter 8 måneders forhaling kan udskyde tidspunktet for aktindsigt – og dermed TV2/Nyhedernes afsløring af sagen – yderligere.

Samtidig kan genovervejelsen måske forhindre, at der kommer en næse fra Ombudsmanden.

Sådan kan man fjerne to ubehageligheder med ét smæk under den danske offentlighedslovgivning.

Allersidste nyt

Efter bogens udgivelse har SKAT afleveret de ønskede dokumenter til TV2

Dette indlæg blev udgivet i 5. Da skatteministeren tog glæderne på forskud og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.