Frirummets fristelser

Der er rygere, der siger, at de skal have en pakke cigaretter i lommen, når de skal droppe rygningen. Der er også alkoholikere, der vil have sprut i huset, når de skal tørlægges.

Og så er der politikere, der skal have et hemmeligt frirum med deres embedsmænd samtidig med at de lover, at hemmelighedsfuldheden ikke misbruges til at snyde vælgerne.

Måske findes der folk, der bedst kan modstå misbruget, hvis fristelsen er så nær som muligt. I det mindste er der sikkert grund til at regne med, at de tror på det, de siger. Derimod er det langtfra altid, at kuren virker.

Efter gældende offentlighedslov har ministre et frirum til at have hemmelige rådslagninger med deres embedsmænd i deres eget ministerium. Her kan ministre og embedsmænd udkaste alle slags tænkelige og utænkelige planer. Og her kan de altså demonstrere deres standhaftighed og afvise planer om at vildlede borgerne.

Formentlig sker det. Men at de også ind imellem bukker under for trangen til at misbruge frirummet ses klart af de sager, der trods hemmelighedsfuldheden alligevel er kommet frem.

Udgangspunktet er som regel uoverensstemmelse mellem det, de vil gennemføre, og det de tør sige til borgerne. I nogle tilfælde kan det klares med spin, der flytter fokus fra det problematisk eller præsenterer det i forskønnet form.

I andre tilfælde skal der mere til: Kendsgerninger skal forties, retsgrundlag skal forvrides, ulovlige beslutninger skjules.

Sagt i kort form: Magten skal misbruges.

I frirummets lukkede verden kan alt lade sig gøre, også at begå og dække over misbrug. Det er kun, når konsekvenserne af misbruget bliver følelige for stærke kræfter i samfundet, at frirummets beskyttelse viser sig at være utilstrækkelig. Og så kører skandalen lige til den bliver begravet i en undersøgelse, der først giver sit bud på en forklaring flere år senere.

Sådan er det under den eksisterende lov, der dækker over den politiske beslutningsproces, der foregår i ministerkontorerne.

Idealet er, at ministeren skal kunne skaffe sig viden og indsigt uden at blive kigget i kortene. Virkeligheden rummer også, at ministeren i hemmelighed kan træffe beslutninger, der strider mod lov, ret eller politiske forpligtelser.

Dette websted rummer i både Del 1 og Del 2 af hvidbogen om ministerbetjening eksempler på, hvad det er for sager, hvor det eksisterende frirum bruges og misbruges og giver dermed i sig selv et stærkt argument for, at en reform af offentlighedsloven bør gå ud på at indskrænke frirummet.

Det er ikke den vej, reformen er gået. Offentlighedskommissionen og Justitsministeriet kæmper for en så drastisk udvidelse af frirummet, at det er rimeligt at tale om, at det vil komme til at omfatte hele statsadministrationen.

Konsekvensen vil være ødelæggende for den demokratiske indsigt i, hvad der foregår inde i det gigantiske ministerielle frirum.

Hidtil har borgere og medier – ofte med langvarig og krævende indsats – kunnet kæmpe sig frem til dokumenter, der forlod det ministerielle frirum. Den mulighed bliver lukket, hvis lovforslaget gennemføres.

Et flertal i Folketinget vil ikke gå så vidt, men modstanderne af det store frirum siger, at det er nødvendigt at lave en eller anden udvidelse af frirummet for at få en ny offentlighedslov.

Uanset hvor lille denne udvidelse af et allerede stort og problematisk frirum er, så vil det være en udvidelse af muligheden for misbrug. Erfaring, som den er dokumenteret i hvidbogen om ministerbetjening, viser, at er der en mulighed for misbrug, så vil den også blive udnyttet.

Det bedste, Folketinget kan gøre nu, er at smide lovforslaget og betænkningen fra Offentlighedskommissionen væk og skrive en ny lov, der rummer de foreslåede forbedringer og gældende retspraksis.

Det kan lyde drastisk at smide mange års arbejde væk, men det er nødvendigt. Offentlighedskommissionens betænkning rummer så mange fortolkningsbidrag til loven, at den vil indføre indskrænkninger af åbenheden ad bagdøren, hvis en ny lov tager afsæt i betænkningen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.