Afvent den undersøgelse

Embedsmændenes organisation, DJØF, vil gennemføre en storstilet undersøgelse af embedsmændenes forhold, ikke mindst forholdet til deres politiske chefer, ministrene, skriver Information torsdag (3/3).
En sådan undersøgelse kan få væsentlig betydning for, hvordan man indretter den offentlighedslov, der skal gøre det muligt for borgere og medier at følge med i, hvad der sker bag myndighedernes lukkede døre.
Det er derfor vigtigt, at Folketinget opgiver Justitsministeriets igangværende planer om at lukke af for dokumenter, der lukker af for ministerbetjening og ministerrådgivning.
Det vil være meningsløst at gennemføre den planlagte alvorlige begrænsning, hvis en undersøgelse senere viser, at der ikke var grundlag for b egrænsningen.

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , | Kommentarer slået fra

Gamle begrænsninger med ny etiket

Medierepræsentanterne i Offentlighedskommissionen og webavisen Åbenhedstinget arbejder stadig på at lukke af for aktindsigt i områder, som der er adgang til i den eksisterende offentlighedslov.

Kommissionens medierepræsentanter har den 1. marts sendt et brev til Folketingets retsudvalg, hvor de bl.a. kommer med ændringsforslag til det lovforslag, justitsminister Lars Barfoed har fremsat. Forslaget bygger på et forslag, som websiden aabenhedstinget.dk har sendt til retsudvalget, og som websidens redaktør, Nils Mulvad, bekræfter stadig er Åbenhedstingets forslag og holdning.

Der er tale om ændringsforslag, hvor “ministerbetjening” skifter navn til “ministerrådgivning”. Om “ministerrådgivning” har Justitsministeriet forklaret i et svar til retsudvalget, at det betyder dokumenter, der er skrevet direkte med henblik på rådgivning af en minister og at det altså ikke er nok, at det KAN TÆNKES at indgå i betjening eller rådgivning.

Det betyder, at dissensgruppe og åbenhedsting stadig kæmper for at lukke af for det, vi har ret til efter den gældende lov. Nok er der tale om et forsøg på at begrænse den næsten altomfattende ministerbetjening, men på baggrund af erfaringer med statssystemets dokumenterede kreativitet, når det gælder om at gemme penible sager af vejen, må det anses for tvivlsomt, om navneændringen kommer til at betyde stort.

Når alt kommer til alt kræver det jo ikke, at dokumenterne LÆSES eller blot SES af ministeren, men blot at forfatteren f.eks. tilføjer ord som “til ministerens overvejelse” el. lign.

Forslaget er som tidligere forsynet med ”kattelemme” – paragraffer – der skal afbøde nogle af virkningerne.

Problemet med ”kattelemme” er, at det ikke er en hensigtsmæssig måde at afbøde virkningerne af en begrænsning af åbenheden. Som Erik Valeur og jeg skrev i Jyllands-Posten den 1. marts, skal vi en helt anden vej. Det er ikke åbenheden, der skal begrænses, men den allerede eksisterende lukkethed.

Man skal også bemærke medierepræsentanternes udtalelse om, at

“Justitsministeriets svar på flere af spørgsmålene indsnævrer retten til indsigt i en sags faktiske grundlag og i endelige faglige vurderinger og viser svagheder ved formuleringer. Dermed er grundlaget for mindretallets accept af undtagelsen for ministerbetjening blevet yderligere undermineret.”

Det dækker over, at justitsministeriet viste sig at være enig i den fortolkning af kommissionens og gruppens forslag, som journalist Jesper Tynnel og jeg havde, nemlig at de juridisk ikke virkede efter hensigten. Det var gruppens forslag, der var problemet, ikke fortolkningen.

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , | Kommentarer slået fra

En livsfarlig mangel på åbenhed

Af Erik Valeur og Lars Rugaard, journalister

Integrationsministeriets sag om den ”glemte” konvention om begrænsning af statsløshed er et skoleeksempel på, hvad der sker, hvis man følger regeringens forslag til en ny offentlighedslov – et forslag, der fremover skal indhylle embedsmænds betjening af deres ministre i endnu mere hemmelighed.

Sagen er samtidig en alvorlig opfordring til Folketinget og dets vælgere om at overveje, om tiden ikke er inde til at begrænse den hemmelighedsfuldhed, der allerede omgiver ministres brug – og misbrug – af deres embedsmænd.

Hele forløbet i ministeriet viser nemlig, at Danmark lider af en livsfarlig mangel på åbenhed, og at det bliver meget værre, hvis vi ikke skifter kurs.

Læs resten

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , | En kommentar

DJ skifter holdning

Nøjagtig et år efter, at Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse vedtog, at forbundet ikke skulle afvise ministerbetjening som grundlag for at afvise aktindsigt i en ny offentlighedslov, har forbundets ledelse opfordret til helt at droppe ministerbetjeningen.

Det sker i en kronik, som forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard skriver i Information den 21. februar. Kronikken kan læses her.

Udgivet i Nyheder | Tagget , , | Skriv en kommentar

Idealet fra ’86

Den nuværende lov om offentlighed i forvaltningen, LOV nr. 572 af 19/12/1985, trådte i kraft den 1. januar 1987. Den blev fulgt på vej af en vejledning i, hvordan embedsværket skulle leve op til, hvad folketinget havde tænkt sig med loven.

Den daværende justitsminister gav den disse ord med på vejen:

Den nye lov om offentlighed i forvaltningen har til formål at sikre borgerne og pressen mulighed for at følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning.

Reglerne om offentlighed i forvaltningen skal ikke alene medvirke til at skabe interesse for offentlige anliggender, men også medvirke til at øge tilliden til den offentlige forvaltning. Reglerne giver således den enkelte borger og pressen adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver.

Jeg vil også gerne fremhæve, at offentlighedsordningen er af særlig betydning for pressens nyhedstjeneste. En almindelig adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter inden for de forskellige forvaltningsgrene stiller et omfattende nyhedsmateriale til pressens rådighed, der kan medvirke til, at pressen kan informere offentligheden på et rigtigt faktisk grundlag. Som det er fremhævet i loven og i vejledningen er offentlighedsloven en minimumslov. Loven er ikke til hinder for, at den offentlige forvaltning giver aktindsigt i videre omfang eller giver flere oplysninger til pressen og andre, end det følger af selve loven, når blot det sker uden at krænke myndighedernes tavshedspligt. Det er mit håb, at myndighederne vil leve op til dette ønske fra folketinget om en øget åbenhed i den offentlige forvaltning.

Erik Ninn-Hansen

Forord til

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

3. november 1986

Udgivet i Idealet | Tagget , , | Kommentarer slået fra